Čezmejni demonstracijski in učni center za energetsko trajnost

Cilj projekta »Čezmejni demonstracijski in učni center biogradnje in biobivanje - BioFuture« je prikaz prednosti uporabe obnovljivih virov energije in naravnih krogotokov snovi v okolju za področje gradnje in bivanja. Na osnovi tega bi se izobraževali strokovnjaki v določenih institucijah ter organizacije s področja obnovljivih virov energije in biološke gradnje.

Projekt BIOFUTURE je dne 7. maja 2009 Skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 odobril v skupni vrednosti 1.269.091,08 EUR, od tega je sofinanciran s sredstvi ESRR 1.026.348,65 EUR.
Projekt se bo izvajal od 1. septembra 2009 do 31. decembra 2012.

To je eden izmed pomembnejših projektov na področju energetske trajnosti na območju severovzhodne Slovenije, Županije Zala in Vas na Madžarskem.

Aktualni dogodki
10.12.2012
... Več
10.08.2012
... Več